Vanaf 1 januari 2014 is het bewust te weinig en/of te laat betalen van btw strafbaar

Vanaf 1 januari 2014 is het bewust te weinig en/of te laat betalen van btw strafbaar

Doet u (wel eens) een zogenoemde ‘btw-nihilaangifte’ wanneer u niet tijdig over alle relevante gegevens voor het indienen van de btw-aangifte beschikt? Vanaf 1 januari 2014 is dat in beginsel een strafbaar feit en kan degene die opzettelijk een op aangifte te betalen btw-bedrag niet, gedeeltelijk niet dan wel te laat betaalt, worden gestraft met gevangenisstraf of een geldboete. Omdat het strafbare feit het niet of niet tijdig betalen is, geldt die strafbaarheid niet voor aangiften die in een teruggaaf resulteren.

Ondernemers die (wel eens) een zogenoemde ‘btw-nihilaangifte’ indienen omdat zij op het moment dat de btw-aangifte moet worden ingediend en de verschuldigde btw moet worden betaald, (nog) niet over de juiste of complete gegevens hiervoor beschikken moeten rekening houden met nieuwe wetgeving. In de praktijk werd dan wel eens een zogenaamde ‘btw nihilaangifte’ ingediend die dan zo snel mogelijk werd gevolgd door een juiste aangifte. Wij raden ondernemers die in een ‘te betalen btw’-positie verkeren af om deze handelwijze te blijven volgen. Vanaf 1 januari 2014 is zowel het te laat indienen van de aangifte als het te laat betalen van de btw als strafbaar feit aangemerkt. Dat laatste is nieuw. Vanaf 1 januari 2014 kan degene die opzettelijk een op aangifte te betalen btw-bedrag niet, gedeeltelijk niet dan wel te laat betaalt, worden gestraft met gevangenisstraf of een geldboete. Omdat het strafbare feit het niet of niet tijdig betalen is, geldt die strafbaarheid niet voor aangiften die in een teruggaaf resulteren (of voor ‘echte’ nihilaangiften).
Deze strafbaarheid is niet aan de orde indien -in plaats van een ‘btw-nihilaangifte’ in te dienen- een aangifte naar een (niet te laag) geschat bedrag wordt gedaan en de ontvanger (en dus niet de inspecteur) tijdig om uitstel van betaling van dit bedrag wordt verzocht. Verder moeten ondernemers dan deze nihilaangifte tijdig (over het algemeen binnen zes weken) aanvullen met een juiste aangifte.
Vóór 1 januari 2014 was het niet of niet tijdig doen van een btw-aangifte zelf ook al strafbaar gesteld, maar het recht op strafvervolging verviel in deze gevallen wanneer alsnog een juiste en volledige aangifte werd gedaan. Deze bepaling voor de aangifte blijft overigens onverkort van kracht. Een onjuiste aangifte kan derhalve nog steeds worden hersteld door een juiste en volledige aangifte. De te late betaling kan echter niet meer worden hersteld.

Bron: Belastingpakket 2014, Aanpassingen Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

3 mei 2021 - Op donderdag 13 mei 2021, Hemelvaartsdag, zijn wij gesloten.Vrijdag 14 mei, dag na Hemelvaart, zijn wij wel bereikbaar: telefonisch zijn wij te bereiken op 026-3537876 en per e-mail via... LEES MEER »
MET PENSIOEN ....... FRITS METIARY
16 dec 2020 - Voor mij breekt de tijd aan om aan andere dingen te denken en te gaan doen. Officieel pas in februari 2021, maar over enkele dagen gaat mijn pensioenfase in. Het jaar 2021 zal voor mij... LEES MEER »
NOW 3.1 VERLENGING AANVRAAG
15 dec 2020 - Het loket om NOW3.1 aan te vragen (tijdvak oktober - december) wordt in verband met de door de overheid verplichte sluitingen per 15 december heropend van dinsdag 15 december tot en met 27... LEES MEER »
Naar Boven