Ondernemers krijgen ruimere overheidskredieten

Ondernemers krijgen ruimere overheidskredieten

Het ministerie van Economische Zaken heeft op Prinsjesdag bekendgemaakt dat de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via overheidskredieten worden uitgebreid. Een aantal bekende kredieten, zoals de BMKB en de Garantie Ondernemingsfinanciering, worden verruimd. Ook zijn er meer kredietmogelijkheden met het nieuwe mkb-krediet van Qredits. Daarnaast komen ook innovatieve ondernemers aan hun trekken via een verhoging van het innovatiekrediet.

BMKB
Tot uiterlijk 31 december 2014 wordt het borgstellingspercentage in de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) verhoogd van 45% naar 67,5% met een maximum borgstellingskrediet van € 200.000. Ook het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat, wordt verruimd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.

Qredits
Verder gaat microfinancieringsorganisatie Qredits een nieuw MKB-krediet verstrekken. Bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen voor hun financiering, kunnen bij Qredits aankloppen voor leningen tussen de € 50.000 en € 150.000. Het microkrediet tot € 50.000 voor kleine ondernemers blijft bestaan.

Tip: Naar verwachting kunnen bedrijven vanaf 1 november 2013 het MKB-krediet aanvragen. Voor meer nieuws, zie www.qredits.nl.

Innovatiekrediet
Voor innoverende bedrijven worden de mogelijkheden verruimd door het kredietpercentage dat de overheid verstrekt voor de gehele projectfinanciering van kleine bedrijven te verhogen van 35% naar 45%, en voor het mkb dat samenwerkt met een kennisinstelling of andere bedrijven naar 50%. Deze maatregel geldt tot 31 december 2014.

Garantie Ondernemingsfinanciering
Grotere bedrijven ten slotte krijgen ruimere mogelijkheden met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Het maximale garantiebedrag van deze regeling wordt tot uiterlijk 31 december 2014 verhoogd van € 25 miljoen naar € 75 miljoen. Hierdoor kunnen leningen van maximaal € 150 miljoen tot de helft gegarandeerd worden.
 

3 mei 2021 - Op donderdag 13 mei 2021, Hemelvaartsdag, zijn wij gesloten.Vrijdag 14 mei, dag na Hemelvaart, zijn wij wel bereikbaar: telefonisch zijn wij te bereiken op 026-3537876 en per e-mail via... LEES MEER »
MET PENSIOEN ....... FRITS METIARY
16 dec 2020 - Voor mij breekt de tijd aan om aan andere dingen te denken en te gaan doen. Officieel pas in februari 2021, maar over enkele dagen gaat mijn pensioenfase in. Het jaar 2021 zal voor mij... LEES MEER »
NOW 3.1 VERLENGING AANVRAAG
15 dec 2020 - Het loket om NOW3.1 aan te vragen (tijdvak oktober - december) wordt in verband met de door de overheid verplichte sluitingen per 15 december heropend van dinsdag 15 december tot en met 27... LEES MEER »
Naar Boven