Versneld afschrijven op investeringen in 2013 van de baan

Versneld afschrijven op investeringen in 2013 van de baan

De mogelijkheid om in 2013 50% ineens af te schrijven op investeringen, is van de baan. Dit blijkt uit antwoorden op vragen over het Sociaal Akkoord van 11 april 2013. De staatssecretaris geeft aan dat na overleg met sociale partners is besloten dat het kabinet afziet van het aanvullend pakket van € 4,3 mld aan bezuinigingen en intensiveringen voor 2014, inclusief de intensiveringen van € 800 mln voor onder meer de afschrijvingsmaatregel in 2013. Het kabinet zal volgens de bewindsman aanvullende maatregelen nemen als de Macro-Economische Verkenning van het CPB, gegeven het saldodoel 2014, daartoe aanleiding geeft. Dit geldt voor alle elementen uit het pakket.

Fida 20132591:         Min. v. SZW 15 april 2013 2013-0000046944
Belastingsoort(en):    IB; VPB
Wetsartikel(en):        IB Wet 2001 art. 3.34

   
   
   
   

Door met ESSO
12 aug 2019 - Marcel Ligthart is zeer tevreden met ESSO. Reden om er nog een aantal jaar aan vast te plakken.  Lees het artikel in Move On nummer 3. LEES MEER »
Life after petrol
12 aug 2019 - Het complete verhaal over "Life after petrol" van de familie Kok te Harderwijk.  Lees het artikel in Move On nummer 3. LEES MEER »
Managementinfo
23 apr 2019 - Lees het hele interview van Frits Metiary in de laatste Cleaning Station van April 2019 over het Operating Statement van EKW. LEES MEER »
Naar Boven