Hoge Raad onderkent discriminatie maar verlaagt BTW-correctie op vieze auto's niet

Hoge Raad onderkent discriminatie maar verlaagt BTW-correctie op vieze auto's niet

In het besluit van 9 februari 2009 keurde de staatssecretaris goed dat voor de BTW-correctie wegens privégebruik van een auto door werknemers werd aangesloten bij het forfait in de LB en IB. De verschuldigde BTW bedroeg 12% van het bedrag dat voor de LB of IB gold als onttrekking voor privégebruik. Die onttrekking bedroeg in beginsel 25% van de waarde van de auto.

Voor bepaalde milieuvriendelijke/schone auto's gold per 1 januari 2008 een onttrekking van 14%. BV X stelde dat met betrekking tot de aan haar directeur-grootaandeelhouder ter beschikking gestelde auto op grond van het gelijkheidsbeginsel rekening mocht worden gehouden met een correctie van de BTW van 14% van de waarde van de auto ofschoon die auto geen lage CO2-uitstoot had en niet als zuinige auto werd aangemerkt. Hof Amsterdam was het met de BV eens dat het onderscheid tussen de hoogte van de BTW-correctie voor het privégebruik auto voor (zeer) zuinige auto's en voor andere auto's in strijd was met het gelijkheidsbeginsel.
De lagere BTW-correctie voor (zeer) zuinige auto's kon volgens het Hof ook worden toegepast op de niet-zuinige auto van BV X. De staatssecretaris ging in cassatie.

De Hoge Raad besliste dat het gelijkheidsbeginsel was geschonden, maar de Hoge Raad vond dat de begunstiging van auto's met een lage CO2-uitstoot niet moest worden uitgebreid naar auto's met een hoge(re) CO2-uitstoot, omdat dit tot een nog omvangrijker inbreuk op de BTW-regelgeving zou leiden, doordat daarmee ook aan ondernemers met andere auto's een gelijk, net zo ongeoorloofd, voordeel werd verleend en dit bovendien in strijd zou zijn met de milieudoelstellingen daarvan. Zo ver strekte het gelijkheidsbeginsel volgens de Hoge Raad niet. Het bracht wel mee dat de ongeoorloofde begunstiging van de bevoordeelde groep moest worden gestaakt, en dat had de staatssecretaris gedaan in zijn besluit van 29 juni 2011.

Fida 20132344:   Hoge Raad 12 april 2013 11/01372
Belastingsoort:    AWB AWR WARB; OB
Wetsartikel(en):  OB BUA'68, art. 1, lid 1, c
Trefwoord(en):   begunstigend beleid; gelijkheidsbeginsel; privé-gebruik auto

Fida 20121343:   Hof Amsterdam 23 februari 2012 11/00539
Belastingsoort:    OB
Wetsartikel(en):  OB BUA'68, art. 1, lid 1, c
Trefwoord(en):   privé-gebruik auto

3 mei 2021 - Op donderdag 13 mei 2021, Hemelvaartsdag, zijn wij gesloten.Vrijdag 14 mei, dag na Hemelvaart, zijn wij wel bereikbaar: telefonisch zijn wij te bereiken op 026-3537876 en per e-mail via... LEES MEER »
MET PENSIOEN ....... FRITS METIARY
16 dec 2020 - Voor mij breekt de tijd aan om aan andere dingen te denken en te gaan doen. Officieel pas in februari 2021, maar over enkele dagen gaat mijn pensioenfase in. Het jaar 2021 zal voor mij... LEES MEER »
NOW 3.1 VERLENGING AANVRAAG
15 dec 2020 - Het loket om NOW3.1 aan te vragen (tijdvak oktober - december) wordt in verband met de door de overheid verplichte sluitingen per 15 december heropend van dinsdag 15 december tot en met 27... LEES MEER »
Naar Boven