30% van bedrijven heeft financiele zorgen

30% van bedrijven heeft financiële zorgen

Eén op de drie bedrijven in Nederland heeft financiële zorgen. Deze bedrijven krijgen moeilijker kredieten en leningen en hebben vaker te maken met klanten die laat of zelfs helemaal niet betalen.

Q4 2012
Dit blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) over het vierde kwartaal van 2012. Voornamelijk bedrijven in de landbouw (48 procent) en bouwsector (47 procent) hebben hier last van. Hinder bedrijfsvoering

Ruim één op de vier bedrijven geeft als gevolg van de zorgen aan dat de bedrijfsvoering wordt gehinderd. In de landbouw en bouwnijverheid ligt dit aandeel ruim boven de 40 procent. Volgens de ondernemers leidt het vooral tot hinder bij het doen van investeringen en het uitoefenen van de lopende productie.

Vertrouwen
Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt bovendien dat het ondernemersvertrouwen in Nederland een dieptepunt heeft bereikt. Het aantal ondernemingen dat verwacht met minder mensen te moeten doorgaan is toegenomen van 3 procent voor 2012 naar ruim 14 procent voor 2013. Ondernemers zijn ook negatief over hun omzetontwikkeling, waar in 2012 nog 11 procent van de ondernemers een omzettoename verwachtte, is dit in 2013 afgenomen tot 1 procent. Personeel

Als gevolg van de ontwikkelingen denkt 44 procent van de bouwbedrijven personeel te moeten laten gaan in 2013. Deze verwachting is bijna twee keer zo hoog als die voor 2012. Ook in de sector vervoer denkt 17 procent van de ondernemers personeel te moeten ontslaan. In de detailhandel is men positief. Daar verwacht 3 procent van de ondernemers een toename in het personeelsbestand.

Bron: nu.nl

Door met ESSO
12 aug 2019 - Marcel Ligthart is zeer tevreden met ESSO. Reden om er nog een aantal jaar aan vast te plakken.  Lees het artikel in Move On nummer 3. LEES MEER »
Life after petrol
12 aug 2019 - Het complete verhaal over "Life after petrol" van de familie Kok te Harderwijk.  Lees het artikel in Move On nummer 3. LEES MEER »
Managementinfo
23 apr 2019 - Lees het hele interview van Frits Metiary in de laatste Cleaning Station van April 2019 over het Operating Statement van EKW. LEES MEER »
Naar Boven