VERLENGING AANVRAAG NOW 3.1

NOW 3.1 VERLENGING AANVRAAG


Het loket om NOW3.1 aan te vragen (tijdvak oktober - december) wordt in verband met de door de overheid verplichte sluitingen per 15 december heropend van dinsdag 15 december tot en met 27 december. Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

Indien u al een aanvraag heeft gedaan voor de NOW 3.1 en deze wilt wijzigen omdat de omzetdaling hoger wordt vanwege de verplichte sluitingen, dan kunt u in overleg met het UWV (binnen 6 weken nadat u de beslissingsbrief over het voorschot heeft ontvangen) dit percentage eventueel verhogen.

Daarnaast willen wij u nog kort wijzen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-3).

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. De Tozo kan regulier aangevraagd worden tot 1 april 2021 bij uw woongemeente. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.

Mochten wij (wellicht net zoals bij de voorgaande aanvragen) u hierbij ondersteunen dan verzoeken wij u om het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en tezamen met een recent bankafschrift aan te reiken. Na ontvangst van het formulier zullen wij per ommegaande de aanvraag voor u verzorgen. Ook voor vragen of overleg omtrent de NOW-3 dan wel de aanvraag NOW-3.1 neemt u gerust contact met ons op zodat wij samen met u de vervolgstappen kunnen nemen.

 Indien u gelet op onderliggende situatie helaas genoodzaakt bent (of in komende periode) om personele maatregelen te moeten nemen (denkende aan ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden), neemt u dan ook graag tijdig contact met ons op zodat wij u op voorhand hierin goed kunnen adviseren.

 

3 mei 2021 - Op donderdag 13 mei 2021, Hemelvaartsdag, zijn wij gesloten.Vrijdag 14 mei, dag na Hemelvaart, zijn wij wel bereikbaar: telefonisch zijn wij te bereiken op 026-3537876 en per e-mail via... LEES MEER »
MET PENSIOEN ....... FRITS METIARY
16 dec 2020 - Voor mij breekt de tijd aan om aan andere dingen te denken en te gaan doen. Officieel pas in februari 2021, maar over enkele dagen gaat mijn pensioenfase in. Het jaar 2021 zal voor mij... LEES MEER »
NOW 3.1 VERLENGING AANVRAAG
15 dec 2020 - Het loket om NOW3.1 aan te vragen (tijdvak oktober - december) wordt in verband met de door de overheid verplichte sluitingen per 15 december heropend van dinsdag 15 december tot en met 27... LEES MEER »
Naar Boven