BOVAG-CORONAMONITOR WEEK 37

BOVAG-CORONAMONITOR WEEK 37


Vanuit de BOVAG-enquête (Nieuwsbrief September) verwacht 47,9% van haar leden een omzetdaling van gemiddeld ongeveer 25%. Een kwart past om die reden de bedrijfsactiviteiten of -uitvoering aan. 
Dit zal een aantal gevolgen met zich meebrengen waarbij vanuit BrouwersHRM ondersteuning kan worden aangeboden.
Gevraagd naar de impact op de bedrijfsvoering meldt 43% van de bedrijven te blijven investeren volgens plan. Een kwart investeert minder en 19% investeert later. Ruim 23% voert veranderingen door in de bedrijfsvoering, waarbij het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten het meest genoemd wordt. 
Nog steeds een kwart van de bedrijven denkt afscheid te moeten nemen van personeel, waarbij werkplaatspersoneel het meest genoemd wordt. 
Dit betekent dat er ontslagenen gaan vallen, waarbij wij ondersteuning kunnen bieden en het proces goed kunnen begeleiden en vastleggen. Dit geldt ook voor veranderingen in de bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan het controleren van arbeidsovereenkomsten of functiehandboeken; zeker als er grote veranderingen binnen de organisatie plaats gaan vinden. 

Omdat verwacht wordt dat er minder klanten zullen zijn en dus minder werk in de werkplaats, kan het zo zijn dat reorganisatie of het anders indelen van functies en omscholing ter sprake komen. Het van groot belang dat alles correct wordt vastgelegd, waarbij men de regels en wetgeving in het achterhoofd houdt. Ook wij kunnen hierin meekijken en de processen ondersteunen. 
Verder zullen er nog steeds lopende ziektedossiers zijn of slapende dienstverbanden, die beëindigd gaan worden. Hierbij adviseren wij u om ons in te schakelen om het dossier juist af te wikkelen.
Er is behoefte aan behoud van jonge werknemers en vervroegd uittreden van oudere werknemers, dus ook hierbij is het belangrijk dat er wordt gekeken naar het volledige personeelsbestand en dat er juist wordt gehandeld bij eventueel ontslag, omscholing, herplaatsing of met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan.

25% Van de BOVAG-leden verwacht namelijk afscheid te moeten gaan nemen, met name van werkplaats medewerkers (60%), kantoorpersoneel 30%; verkoop en aanvullende diensten 20%. 
Dit is dus een aanzienlijke percentage aan ontslagen dat verwacht kan worden ook bij EKW klanten.

Steunmaatregelen 
Op de vraag van BOVAG welke steun het hardst nodig is, antwoordden de leden als volgt. 
De ondernemers noemden “Tegemoetkoming in de loonkosten” het meest (50%). Opvallend is dat “Behoud leerlingen en jongere werknemers en vervroegd uittreden oudere werknemers” met net geen 37%, ook heel vaak genoemd werd. Het geeft aan dat veel werkgevers oog hebben voor het belang van instroom en vasthouden van leerlingen en jonge werknemers. 
BOVAG ziet in dat kader graag dat de voorgenomen versoepeling van de zogenoemde RVU-regeling al eerder dan 1 januari 2021 ingaat. Het recent aangekondigde nieuwe steunpakket lijkt redelijk aan te sluiten bij de gemelde behoeftes van ondernemers. 
Op 1 oktober zal er meer duidelijk worden over de nieuwe NOW3 regeling die verwacht wordt op 16 november 2020 open te gaan. 

Indien bij de aanvraag of andere zaken ondersteuning gewenst is, neem contact met ons op!
 
Brouwers Accountants & Adviseurs B.V.
Francois van Langevelde
038-8528850
langevelde@brouwers.nl
 
  
  
Voor de volledige BOVAG-nieuwsbrief van September klikt u op deze link https://bit.ly/2EIli3G
Francois
AFSCHEID VAN ....... HARRY BIJKER
30 sep 2020 - Op 10 oktober a.s. gaat ‘onze Haagse Harry’ Bijker genieten van een welverdiende pensioen. Het was voor uw reizende reporter vrij lastig om nog wat extra vragen te stellen... LEES MEER »
CACHE VERWIJDEREN
29 sep 2020 - Klik op de foto hierboven voor de gehele instructie.... LEES MEER »
Wat had Prinsjesdag in petto voor de eigen woning?
28 sep 2020 - Ook op deze Prinsjesdag zijn weer een aantal veranderingen voor de eigen woning aangekondigd. De opvallendste veranderingen zijn dat starters per 2021 op de woningmarkt bij het kopen van... LEES MEER »
Naar Boven