Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Er is een aankondiging van de Inspectie SZW rond gegaan naar de auto- en bedrijfswagenbedrijven op het in bezit hebben van een actuele Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP-ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Gemakkelijk zelf doen

Het opstellen van een RI&E kunt u (onder bepaalde voorwaarden) gemakkelijk zelf doen. Dit is tezamen met werkgever, de taak van de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. 

In grote bedrijven (> 25 werknemers) moet hier iemand voor zijn aangewezen. In kleine bedrijven is het vaak de directeur die de taken van de preventiemedewerker verzorgt. Het verlenen van medewerking aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E is één van de wettelijke taken van de preventiemedewerker. Alleen in uitzonderingsgevallen kan dit worden uitbesteed aan een externe partij. Dit kost in de meeste gevallen echter wel geld. Wie slim is, voert zijn RI&E dus zelf uit.

Toetsingsvrijstelling

Organisaties met minder dan 25 medewerkers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen, mits ze gebruik maken van een goedgekeurde branchespecifieke en in de CAO opgenomen RI&E-instrument.

Voor organisaties vanaf 25 medewerkers is een rondgang op locatie en een toetsing van de RI&E door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerd arbo-kerndeskundige verplicht. Ongeacht of het bedrijf gebruikmaakt van een branche RI&E-instrument dat door sociale partners is erkend of in de CAO is overeengekomen. Dit geldt ook voor organisaties waarvoor geen branchespecifiek instrument bestaat. 

Welke RI&E instrument

OOMT, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, stelt de branche RI&E’s voor auto’s en bedrijfswagens geactualiseerd, gratis en openbaar beschikbaar via haar website www.oomt.nl/goedvoorbereid.

Valt uw organisatie niet onder deze branche, maar wilt u wel uw RI&E opstellen of actualiseren dan kunt u op de site van het RI&E Steunpunt uw RI&E instrument vinden www.rie.nl/rie-instrumenten/vervoer-opslag/.

 

Voor verdere vragen dan wel informatie kunt u altijd contact opnemen met Maartje Patist - BrouwersHRM

 

Stroomschema RI&E plichting? (bron: www.rie.nl)

RIE
Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
6 jul 2020 - Er is een aankondiging van de Inspectie SZW rond gegaan naar de auto- en bedrijfswagenbedrijven op het in bezit hebben van een actuele Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).De... LEES MEER »
Edson Doornhof
3 jul 2020 - Per 1 juli jl. is Edson Doornhof de Supportafdeling van EKW komen versterken. Edson is 23 jaar jong en heeft voordien op een ICT-afdeling bij de Gemeente in Amersfoort gewerkt, waar... LEES MEER »
Maak kennis met …… Danny Franssen
1 jul 2020 - Danny Franssen, woonachtig in het mooie Maastricht, is al sinds 1 januari 1997 regio-consultant bij EK Williams. Hij heeft een kantoor aan huis en bestrijkt van daaruit vooral de... LEES MEER »
Naar Boven