NOW 2.0

NOW 2.0 gepubliceerd

Vorige week is de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot vaststelling NOW 2.0 gepubliceerd.  

 

De NOW 2.0 regeling is op een aantal punten aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn hieronder samengevat. Voor nadere informatie of u in aanmerking komt voor de tweede tranche dan kunt u altijd contact opnemen met uw accountant of met een van onze HRM-consultants. 

 

-De duur van deze 2.0 regeling bedraagt 4 in plaats van 3 maanden. Daarbij aangetekend dat de 2e tranche moet aansluiten op de periode welke u heeft aangevraagd bij de NOW 1.0 regeling; 

-Verplichting informeren OR dan wel personeelsvertegenwoordiging (zie artikel 15);

-Aanvragen mogelijk vanaf 6 juli t/m 31 augustus 2020 (artikel 10);

-Voorschot 80% te betalen in 2 termijnen (het is nog niet bekend wanneer het eerste voorschot betaalbaar zal worden gesteld)(artikel 13);

-Inspanningsplicht werkgever om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Dit vanuit het initiatief NL leert (artikel 15);

-Referteperiode loonkosten juli t/m september 2020 versus de loonsom van maart 2020 maal 4 (doelstelling regeling blijft om de loonsom zover mogelijk gelijk te houden);

-Aanvragen subsidievaststelling binnen 24 weken na 15 november 2020 door middel van formulier;

-Loonsom maart 2020 is de basis voor voorschotbetaling van de subsidie. Deze gegevens zijn reeds bekend bij UWV; 

-Verplichte accountantsverklaring voor ondernemingen die tenminste € 125.000,- subsidie ontvangen of een voorschot van € 100.000,-. Onder deze bedragen dient er een verklaring te worden afgegeven door een deskundige derde (artikel 16:3);

-Geen dividend- en winstuitkeringen aan aandeelhouders en derden over 2020, geen bonussen uitkeren en geen inkoop eigen aandelen mogelijk (artikel 17); 

-Verlaging subsidiebedrag met 5% bij WMCO (collectief ontslag) melding ex art. 3 WMCO in periode 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020. Deze verlaging zal niet worden doorgevoerd bij bereikte overeenstemming met Vakbonden noodzaak vervallen arbeidsplaatsen dan wel bij   ontbreken overeenstemming gezamenlijk verzoek aan Stichting van de Arbeid of aantal te vervallen  arbeidsplaatsen noodzakelijk is.

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
6 jul 2020 - Er is een aankondiging van de Inspectie SZW rond gegaan naar de auto- en bedrijfswagenbedrijven op het in bezit hebben van een actuele Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).De... LEES MEER »
Edson Doornhof
3 jul 2020 - Per 1 juli jl. is Edson Doornhof de Supportafdeling van EKW komen versterken. Edson is 23 jaar jong en heeft voordien op een ICT-afdeling bij de Gemeente in Amersfoort gewerkt, waar... LEES MEER »
Maak kennis met …… Danny Franssen
1 jul 2020 - Danny Franssen, woonachtig in het mooie Maastricht, is al sinds 1 januari 1997 regio-consultant bij EK Williams. Hij heeft een kantoor aan huis en bestrijkt van daaruit vooral de... LEES MEER »
Naar Boven