Vakantie in Corona-tijd

Op vakantie in Corona-tijd

vakantie2
Hoewel steeds meer landen de Lock-down geleidelijk opheffen, zijn de gevolgen van de corona-crisis nog steeds overal zichtbaar. Voor veel mensen betekent dit dat ze er de voorkeur aan geven om hun vakantie anders door te brengen. Sommige kiezen ervoor om geen risico te nemen en niet op vakantie te gaan of gaan op vakantie in eigen land. Andere hebben de dringende behoefte om eropuit te trekken. De wensen van medewerkers zijn cruciaal en de manier waarop medewerkers met hun verlof en vakantie omgaan is grotendeels afhankelijk van regelgeving. Als werkgever kun je niet zeggen: ’Je moet NU op vakantie’. Als de werknemer dit niet wil, dan mag hij dit weigeren. Er is spanning tussen de verschillende verplichtingen die werkgevers aangaan. 

Een aangevraagde en goedgekeurde vakantie mag niet zonder toestemming van werkgever worden ingetrokken en werkgever mag dus weigeren indien werknemer zijn geplande vakantiedagen wil intrekken. In uitzonderingsgevallen kan werkgever, na overleg de vakantie wijzigen. Corona is een onvoorziene situatie, maar dat geldt voor werkgever en werknemer probeer dus samen tot een oplossing te komen.

 
Er is een zekere discussie gaande over het feit wanneer een medewerkers naar een gebied gaat met een geel/oranje of rood reisadvies en wat de gevolgen zijn voor de loonbetaling. Hierbij ligt nog steeds het besmettingsgevaar van Covid-19 op de loer. Werkgever mag niet verbieden om op vakantie te gaan naar deze gebieden, maar hij mag het wel verzoeken. Dit past tenslotte bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Als de overheid negatieve reisadviezen naar de bestemming brengt, neem je als werknemer onnodige risico's. Dan kan je werkgever hier consequenties aan verbinden als je toch ziek terugkomt. Als de arbeidsongeschiktheid door opzet of bewuste roekeloosheid wordt veroorzaakt bestaat mogelijk geen aanspraak op loon. Als werknemer naar een ‘’code oranje’’ land reist, moet hij na thuiskomst twee weken preventief thuisblijven. Indien er geen mogelijkheid is tot thuiswerken kan werkgever het standpunt innemen dat werknemer geen recht heeft op het ontvangen van loon die weken. Een andere mogelijkheid is dat werknemer tijdens deze twee weken ook vakantiedagen opneemt. Want de verjaring van de vakantie dagen spelen ook een rol.


Indien er sprake is van verjaring – zoals in Nederland dat vanaf 1 juli gaat spelen – moet je, als goed werkgever, werknemers daar wel op wijzen en ze stimuleren om die dagen op te nemen. Doe je dat niet, dan vervallen die dagen niet per 1 juli. Door corona kan het moeilijk zijn voor werkgevers om het vakantiegeld op tijd uit te betalen door bijvoorbeeld daling in omzet of liquiditeitsproblemen. Een optie is om een compromis voor te stellen aan de werknemers van ondernemingen met liquiditeitsproblemen. Hierbij geeft u aan nu geen vakantiegeld te kunnen betalen maar dit later in het jaar te doen met een wettelijke rente van 2%. Omdat 2% -rente veel hoger is dan de rente bij de bank heeft dit voor sommige werknemers voordelen. 

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
6 jul 2020 - Er is een aankondiging van de Inspectie SZW rond gegaan naar de auto- en bedrijfswagenbedrijven op het in bezit hebben van een actuele Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).De... LEES MEER »
Edson Doornhof
3 jul 2020 - Per 1 juli jl. is Edson Doornhof de Supportafdeling van EKW komen versterken. Edson is 23 jaar jong en heeft voordien op een ICT-afdeling bij de Gemeente in Amersfoort gewerkt, waar... LEES MEER »
Maak kennis met …… Danny Franssen
1 jul 2020 - Danny Franssen, woonachtig in het mooie Maastricht, is al sinds 1 januari 1997 regio-consultant bij EK Williams. Hij heeft een kantoor aan huis en bestrijkt van daaruit vooral de... LEES MEER »
Naar Boven